Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Niedostarczenie aneksu gwarancji przedłużającego termin jej trwania w okresie obowiązywania pierwszego terminu wadium

Sygn. akt: XIX Ga 258/08, Wyrok SO w Katowicach z dnia 10 lipca 2008 r

Zamawiający w niniejszym przypadku wystąpił do wykonawców w tym również do Spółdzielni (…) o przedłużenie wadium. Poprzednie wadium w postaci gwarancji bankowej zostało udzielone przez wnoszącą odwołanie Spółdzielnię (…) do dnia 16.04.2008 r. Przedłużone wadium niewątpliwie winno zostać przedłożone Zamawiającemu najpóźniej do dnia upływu ważności poprzedniego wadium tj. do 16.04.2008 r. Nie stanowi zatem spełnienia wymogu przedłużenia wadium samo uzyskanie gwarancji bankowej na dalszy okres bez przekazania tej gwarancji Zamawiającemu w odpowiednim terminie. Przedłużenie wadium winno, bowiem nastąpić za spełnieniem tych samych warunków jak jego wniesienie zgodnie z przepisem art. 45 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zatem musi być dostarczony Zamawiającemu oryginał gwarancji w terminie przed upływem ważności poprzedniego wadium, czego Spółdzielnia (…) nie dopełniła, bowiem nie wykazała, aby przedłożyła w okresie przed 16.04.2008 r. oryginał aneksu do umowy gwarancji bankowej Zamawiającemu

Powrót

Loding...