Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wniosek pełny

Wniosek pełny jest wymagany każdorazowo gdy wnioskodawca stara się o uzyskanie pierwszej gwarancji, we wniosku informuje się Ubezpieczyciela miedzy innymi o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, doświadczeniu w prowadzonej prze firmę działalności – wykonane kontrakty. Zakres informacji zależy od formy prowadzonej działalności, od rodzaju wnioskowanej gwarancji ubezpieczeniowej oraz od wewnętrznych wytycznych Ubezpieczyciela. Poniżej wymieniono najczęściej spotykane pytania we wnioskach pełnych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty firmy, wykaz dokumentów znajduje się tutaj.

Wnioskodawca gwarancji ( zleceniodawca gwarancji )

 • Nazwa
 • Adres
 • Regon
 • Nip
 • osoby upoważnione do reprezentowania firmy
 • Powiązania kapitałowe
 • Główni udziałowcy, akcjonariusze

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy gwarancji

 • Aktualnie realizowane kontrakty
 • Dotychczas zrealizowane kontrakty
 • Dane dotyczące najważniejszych kontrahentów
 • Dane dotyczące zatrudnienia ( liczba zatrudnionych pracowników )

Dane dotyczące posiadanych gwarancji

 • Rodzaj gwarancji
 • Okres obowiązywania
 • Kwota gwarancji
 • Poręczenia

Informacja o zobowiązaniach

 • Udzielone przez firmę poręczenia
 • Informacja o zaciągniętych kredytach
 • Informacja o obciążeniach majątkowych
 • Umowy leasingowe
 • Inne

Dane dotyczące sytuacji ekonomicznej

 • Struktura własności kapitału podstawowego
 • Struktura czasowa należności z tytułu dostaw u usług
 • Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw lub usług

Informacja o szkodowości w zakresie ubezpieczeń finansowych ( gwarancji ubezpieczeniowych )

 • Rodzaj gwarancji której dotyczyła szkoda
 • Przyczyna powstania roszczenia
 • Data wystąpienia roszczenia
 • Kwota roszczenia
Loding...