Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Dokumenty niezbędne do gwarancji

Wykaz dokumentów Forma działalności
DOKUMENTY REJESTROWE Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka cywilna Działalność
gospodarcza
Aktualny wyciąg KRS Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Aktualny wypis z ewidencji działalności
gospodarczej
Nie dotyczy Nie dotyczy Dotyczy
Umowa spółki statut spółki Dotyczy Dotyczy Nie dotyczy
OPINIE I ZAŚWIADCZENIA      

Decyzja o nadaniu numeru REGON

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Decyzja o nadaniu numeru NIP

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Aktualne zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań publicznoprawnych z Urzędu Skarbowego *

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Aktualne zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań publicznoprawnych z ZUS *

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Opinie wszystkich banków prowadzących rachunki bieżące oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe *

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

DOKUMENTY FINANSOWE

     

Bilanse, rachunki zysków i strat

Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Bieżący rachunek wyników (F01)

Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego

Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za ostatnie 3 lata

Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Deklaracja podatkowa za ostatnie 3 lata

Nie dotyczy Dotyczy Dotyczy

Bieżąca deklaracja podatkowa

Nie dotyczy Dotyczy Dotyczy
 POZOSTAŁE DOKUMENTY      

Referencje od podmiotów na rzecz których podmiot wnioskujący wykonał pracę

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Kopie umów kredytów, umów o pożyczkę – wraz harmonogramem spłat.

Dotyczy Dotyczy Dotyczy

Aktualne zestawienie struktury wiekowej należności przeterminowanych.

Dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

* Nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty ich wydania do daty złożenia u Ubezpieczyciela
 Dotyczy
  Nie dotyczy

Loding...