Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa - analiza firmy

Analiza podmiotu wnioskującego o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej ma na celu ocenę zdolności bieżącej i przyszłej do regulowania zobowiązań przez firmę, ocenie wartości firmy, ocenie przyjętych lub proponowanych zabezpieczeń gwarancji ubezpieczeniowej. Analizę taką przeprowadza się na podstawie zebranych informacji które pozwolą na właściwą ocenę ryzyka, do informacji które brane będą pod uwagę zaliczamy:

  • Informacje finansowe : bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, deklaracje o osiągniętych dochodach (PIT), informacje o wysokości kapitałów własnych, informacje o wysokości kapitałów zakładowych, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek cywilnych informacje o posiadanym majątkowym (oświadczenie majątkowe), informacje o terminowym regulowaniu zobowiązań.
  • Referencie i opinie: zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec ZUS, zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec urzędu skarbowego, opinie bankowe o dotychczasowej współpracy, referencje od kontrahentów współpracujących lub od kontrahentów dla których podmiot wykonał zlecenie, informacje o głównych kontrahentach.
  • Informacje o prowadzonej działalności, podstawowym profilu działalności i dodatkowych.
  • Informacje o historii firmy, okresie działalności, im dłużej firma działa na rynku tym jest ona lepiej oceniana, firmy które działają krótko mają mniejsze szanse na uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej, szczególnie dotyczy to firm które nie mają pełnego roku.
  • Informacje dotyczące wielkości firmy – liczby pracowników, posiadanego majątku np. posiadane nieruchomości, lub rzeczy ruchome ( maszyny, urządzenia).
  • Informacje rejestrowe KRS, umowa spółki, powiązania kapitałowe.
  • Informacje o umowie której zabezpieczeniem ma być gwarancja : okres trwania gwarancji, przedmiot kontraktu, beneficjent, suma gwarancyjna.

Zebranie wszystkich tych informacji pozwala na ocenę ryzyka i podjęcie decyzji o wystawieniu gwarancji ubezpieczeniowej, najważniejszymi informacjami dla gwaranta dostarczanymi przez wnioskodawcę będą informacje finansowe.

Należy również wspomnieć o danych z rynku, analiza gałęzi i otoczenia, ubezpieczyciel będzie brał pod uwagę branżę w której działa podmiot wnioskujący o gwarancję, dane te są istotne ponieważ pozwalają one ocenić sytuację bieżącą i przyszła przedsiębiorstwa, niektóre branże będą charakteryzowały się w danym czasie wysokim stopniem konkurencyjności co jest niedobre dla przedsiębiorstwa, z kolei inna branża będzie charakteryzowała się wysoką koniunkturą a jeszcze inna dekoniunkturą, tak więc poza wyżej wymienionymi czynnikami należy pamiętać że okres w którym wnioskujemy o gwarancje też ma znaczenia.

Loding...