Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Procedura uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej

Etap I Złożenie wniosku oraz dokumentów firmy.

Warunkiem ubiegania się o gwarancję jest złożenie wypełnionego wniosku oraz dokumentów wymaganych do dokonania oceny pod kątem uzyskania gwarancji, dokumenty które należy złożyć mogą się różnić w zależności od rodzaju gwarancji, w większości przypadków najważniejszymi dokumentami będą dokumenty rejestrowe firmy, dokumenty finansowe oraz opinie i zaświadczenia
( np. uregulowanie wobec ZUS u  urzędu skarbowego)

Etap II Analiza wniosku, analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości
uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej

Po dostarczeniu dokumentów dokonywana jest analiza ryzyka na podstawie przesłanych dokumentów, Ubezpieczyciel może na tym etapie poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji o które nie pytał na etapie składania wniosku o gwarancję. Przedmiotem analizy jest ocena ryzyka wnioskodawcy oraz samej gwarancji, analizowana kondycja finansowa przedsiębiorstwa, forma zabezpieczeń gwarancji oraz  umowa której zabezpieczeniem ma być gwarancja ( np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, zakres działań jakie firma ma podjąć w celu jej realizacji ).

Etap III Ustalenie treści gwarancji

Po pozytywnej analizie wnioskodawcy kolejnym krokiem jest ustalenie treści gwarancji, treść jest ustalana w drodze negocjacji gwaranta z beneficjentem ( za pośrednictwem wnioskodawcy gwarancji ). Ostatecznie treść gwarancji musi zaakceptować Beneficjent. Uwaga, treść gwarancji może być powodem odmowy jej udzielenia, obie strony tj. gwarant lub beneficjent mogą nie zaakceptować jej ostatecznej wersji. Etap tej jest również ściśle powiązany z etap wcześniejszym gdyż ustalenie treści gwarancji przekłada się na ocenę ryzyka przez gwaranta.

Etap IV Opłacenie składki i wydanie gwarancji

Po opłaceniu składki gwarancja zostaje przekazana wnioskodawcy gwarancji, ze względu na specyfikę gwarancja jest wydawana dopiero po opłaceniu składki, składka jest płatna jednorazowo. Dopuszczalne jest oczywiście wydanie gwarancji bezpośrednio Beneficjentowi.

Loding...