Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wskazanie innej daty oferty w gwarancji

Wyrok KIO/UZP 59/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

Izba uznała, że do oferty wybranego Konsorcjum załączono gwarancję wadialną zabezpieczającą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w części I i II zamówienia w wymaganej w tych częściach przez zamawiającego wysokości. Za ustalony w orzecznictwie należy uznać pogląd, iż wystarczające jest przedłożenie gwarancji wadialnej wystawionej tylko dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podnoszony przez odwołującego brak możliwości swobodnej wykładni treści gwarancji wadialnej dokonywanej dotyczy przede wszystkim zakresu zobowiązania gwaranta, który w gwarancji powinien zostać jasno i wprost wyrażony w sposób zgodny i odpowiadający wymaganiom ustawy w tym zakresie. Powyższe nie oznacza zakazu ustalenia, np. w odwołaniu do kontekstu sprawy oraz zwyczajów handlowych pomiędzy działającymi w dobrej wierze podmiotami, w tym świadczącymi usługi finansowe – stron czy beneficjentów gwarancji oraz przedmiotu, który dotyczy. Jednakże w powołanym przypadku powyższe jest zbędne, a wskazanie innej daty oferty dla ustalenia i oznaczenia tytułu do zabezpieczenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, nieistotne. W samej gwarancji wskazano w jakim postępowaniu (nawet w których jego częściach) wadium zostaje wniesione, a z jej treści wprost wynika, iż gwarant zapłaci sumę gwarancyjną na jakiekolwiek żądanie zamawiającego bez konieczności jego uzasadniania, o ile zamawiający stwierdzi tylko, iż zaszła jedna z okoliczności zatrzymania wadium wskazana w przepisach ustawy – przy tak sformułowanej treści gwarancji gwarant nie będzie miał żadnym możliwości ani weryfikowania wystąpienia przesłanek zatrzymania wadium, ani dociekania w jaki sposób datowana została oferta, którą jego wadium zabezpiecza. Nie ma wątpliwości, iż gwarancja ta dotyczy oferty złożonej przez Konsorcjum – innej oferty w przedmiotowym postępowaniu, ani samodzielnie ani w ramach innego konsorcjum, firma XXXX nie składała.

Powrót

Loding...