Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Błąd w nazwie zobowiązanego - gwarancja wadium.

Sygn. akt: KIO 2482/11, wyrok KIO z dnia 29 listopada 2011 r.

Błąd w gwarancji nie zawsze prowadzi do niemożliwości uzyskania kwoty gwarantowanej przez zamawiającego w sytuacjach w ustawie określonych, a tym samym nie uzasadnia stwierdzenia braku przedłożenia ważnego wadium.

W ocenie Izby nie może być wątpliwości, że zobowiązany w treści gwarancji ubezpieczeniowej został oznaczony błędnie – a raczej: nieprawidłowo – bez wskazania imienia i nazwiska osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą, jednak wobec towarzyszących okoliczności (wskazanie w gwarancji niemal pełnej nazwy firmy, z pominięciem imienia i nazwiska, to samo miejsce prowadzenia działalności/miejsce zamieszkania), nie można nie mieć pewności co do tożsamości podmiotu określonego jako ,,zobowiązany” w treści gwarancji ubezpieczeniowej, a wykonawcą, który złożył ofertę – Panem M.W, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: xxxxx

Izba w niniejszym składzie podziela pogląd wyrażony w uzasadnianiu sygn. akt KIO 810/11, gdzie stwierdzono, że przywołane wyżej elementy pozwalają ,,zidentyfikować podmiot w gwarancji wskazany i nie prowadzi do żadnych wątpliwości, co do okoliczności, których gwarancja dotyczy. Biorąc pod uwagę restrykcyjne regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności ubezpieczeniowej czy zasady współżycia społecznego i zwyczaje handlowe panujące w danej dziedzinie stosunków gospodarczych, w sposób nie budzący wątpliwości można przyjąć, iż PZU S.A. wystawiając przedmiotową gwarancję, w dobrej wierze, której domniemanie należy przyjąć, zobowiązała się do wypłaty kwoty gwarantowanej na pisemne żądanie określonego beneficjenta gwarancji, w przypadku wystąpienia wskazanych w niej okoliczności niezależnie od własnego błędu w oznaczeniu firmy pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Tym samym tego typu błąd w gwarancji nie prowadzi w tym przypadku do niemożliwości uzyskania kwoty gwarantowanej przez zamawiającego w sytuacjach w ustawie określonych i nie uzasadnia stwierdzenia braku przedłożenia ważnego wadium przez Konsorcjum XXX, a tym samym brak podstaw do zastosowania dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych w tym przypadku.” Powyższy wywód ma w ocenie Izby pełne zastosowanie do stanu faktycznego w niniejszej sprawie.

Powrót

Loding...