Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Brak wniesienia wadium - wyjaśnienie słowa wniesienie wadium.

Sygn. akt: KIO 1666/11, KIO 1669/11, Wyrok KIO z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Prawo zamówień publicznych, z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje na obowiązek nałożony na wykonawców w zakresie konieczności zabezpieczenia oferty w wadium, w terminie określonym przez Zamawiającego, jako termin składania ofert. Izba zwraca uwagę, iż słowo „wniesienie” należy rozpatrywać w sposób ścisły, oznaczający konieczność zabezpieczenia oferty na termin składania ofert. skoro zatem Odwołujący uchybił temu terminowi, przekraczając go, co prawda nieznacznie, ale jednak, to Zamawiający miał obowiązek, w celu zachowania zasady wynikającej z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, takiego wykonawcę wykluczyć z postępowania. Izba stwierdziła, iż instytucję wniesienia wadium można odnieść do analogicznej sytuacji, przewidzianej w procedurze wniesienia odwołania (art. 180 ust. 4 ustawy Pzp), w której po nowelizacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, wniesienie odwołania równoznaczne jest z faktycznym jego doręczeniem w określonym terminie.

Powrót

Loding...