Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Zapis w gwarancji stanowiący o jej wygaśnięciu wraz ze zwrotem oryginału dokumentu gwarancji Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem terminu obowiązywania gwarancji

Sygn. akt: KIO 810/11 Wyrok z dnia 4 maja 2011 r.

Zarzut

 Niedopuszczalnym było również określenie w § 4 pkt. 4 ww. gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr GWo/138/2011-061-19-01-00 z dnia 24.02.2011 r. przypadku jej wygaśnięcia związanego ze zwrotem oryginału dokumentu gwarancji Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. Zasadą jest bowiem, że zobowiązania wynikające z gwarancji wygasają z dwóch powodów, którymi są: upływ terminu obowiązywania gwarancji oraz zapłata sumy gwarancyjnej, przez co następuje zaspokojenie roszczeń beneficjenta. Wszelkie inne przypadki wygaśnięcia gwarancji wadialnej należy formułować z dużą ostrożnością, mając na względzie zasadę ciągłości zabezpieczenia wadium pełnego okresu związania ofertą, z której to zasady wynika, że gwarancja powinna mieć charakter terminowy i nie może być odwoływalna. W doktrynie wskazano, że równoznaczne z niewniesieniem wadium jest zamieszczenie w treści dokumentu gwarancji wadialnej klauzul pozwalających na odwołanie gwarancji bądź klauzul powodujących wygaśnięcie gwarancji w przypadku zwrotu oryginału dokumentu gwarancji .

 Postanowienie

Izba wskazuje, iż zawarcie w gwarancjach klauzuli przewidującej ich wygaśnięcie w przypadku zwrotu do gwaranta oryginału dokumentu gwarancji jest standardową klauzulą w gwarancjach wadialnych i w żaden sposób nie narusza interesów zamawiającego czy też nie wpływa na możliwość uzyskania przez niego kwoty wadium. Należy podkreślić, iż to zamawiający jest posiadaczem oryginałów gwarancji, i to zamawiający musiałby dobrowolnie wyzbyć się gwarantującego wadium dokumentu.

 

 

Powrót

Loding...