Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja dostawy towarów

5 września 2013 r. weszła w życie zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług umożliwiająca podmiotom dokonującym dostawy towarów złożenie kaucji gwarancyjnej w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Podmiot dokonujący dostawy towarów, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucje gwarancyjną stanowiącą stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostawy towarów. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ), z tym że kaucja gwarancyjna nie może być niższa niż 200 000 zł.

Dotyczy to podmiotów dokonujących dostawy towarów takich jak : wyroby stalowe, paliwa (benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym ), złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

Powrót

Loding...