Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu - gwarancja kaucyjna.

Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty czynszu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie zapłacił całości lub części czynszu. Jeżeli najemca przestanie płacić czynsz, wynajmujący może zaspokoić swoje roszczenia z wpłaconej kaucji. Najemca zamiast kaucji w formie pieniężnej może, za zgodą wynajmującego, kaucję zastąpić gwarancją kaucyjną, ( gwarancją zapłaty czynszu) . Ponieważ celem kaucji jest nie tylko zabezpieczenie braku opłacania czynszu ale również dokonanie napraw w wyniku nieprawidłowego korzystania przez najmującego z rzeczy, ważna jest treść umowy najmu której ma dotyczyć gwarancja. Gwarant będzie mógł uzależnić wydanie gwarancji od treści umowy najmu.

Stronami gwarancji są :

  • Wynajmujący jako beneficjent gwarancji.
  • Najemca jako wnioskodawca gwarancji.
  • Ubezpieczyciel jako wystawca gwarancji,  gwarant.

 

Loding...